FEDERAL EGZOZ GAZ ANALİZ CİHAZI

EGZOZ GAZ ANALİZ CİHAZI

KAMPANYA

Egzoz Emisyon Gaz Analiz Cihazları
Gaz Analiz Cihazında Kampanya, Gaz Analiz Cihazı Alan Müşterilerimize EOBD Arıza Tespit Cihazı ve Gaz Kaçak Dedektörü hediye ediyoruz.

EGZOZ EMİSYON Y. BELGESİ

Gaz Analiz Cihazları
Egzoz Emisyon Pulu vermek isteyen servislerin TSE belgelendirme ve servislerini en kısa sürede egzoz emisyon pulu verecek hale getiriyoruz.

LPG GAZ ANALİZ CİHAZI

Egzoz Gaz Analiz Cihazları
LPG Gaz ayarı veya yakıt ayarı yapan işletmelerinde yoğun olarak tercih ettiği Federal Gaz analiz cihazı en doğru lpg ve benzin yakıt ayarlarını  yapmaktadır.

Egzoz Gaz Analiz Cihazları

e-Posta Yazdır PDF

Federal Gaz Analiz Cihazı, Gaz Analiz, Gaz Analiz Cihazları, Gaz Analizi, Egzoz, Egzoz Analiz, Egzoz Emisyon, Egzoz Emisyon Ölçüm, Egzoz Emisyon Ölçümü, Egzoz Emisyon Ölçüm Cihazı, Egzoz Gaz Analiz Cihazları, Egsoz Emisyon Cihazları, Egzoz Gaz Analiz Cihazları Fiyatları, Gaz Analiz Cihazı Fiyatı, Lpg Ayar Cihazları, Lpg Ayar Makinası, Egsoz Gaz Analiz Cihazı, Gaz Ayar Cihazı, Gaz Analiz Cihazları, Eksoz Emisyon Cihazları, Eksoz Emisyon Cihazı 

EGZOZ GAZ ANALİZ CİHAZLARI - EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZI - LPG AYAR CİHAZI

Benzinli dizel ve lpg li araçlarda egzoz gazlarının analizlerini  ve otomobil üretici fabrikasyon değerlerine tekrar dönebilmesi aynı zamanda lpg benzin yakıt ayarlarının yapılabilmesini sağlayan cihazlardır CO,CO2,HC ve O2 Gazlarının ölçümlerinde ve dizel duman test ölçümlerinde kullanılan çevre kirliliğin önüne geçile bilmesi noktasında en önemli görev üstlenmektedir.

Araba Egzoz Gazının Çevreye Verdiği  Olumsuz Etkileri

Araçlardaki egzoz gazları  çevreye zarar verdiği kadar atmosfere de zarar verir. Egzoz gazlarının çevreye zarar vermesini önlemek için öncelikle araçların egzoz borularına iyi bir filtre takmak gerekir. Ayrıca kullanılan yakıtın kalitesi çevreye olan etkisinde önemli bir faktördür. Çok kalitesiz yakıt kullanmak çevreye zarar verir.

 

 


 
Otomobil  Egzoz Gazının Zararı

Araçlardaki Egzos gazları bu asırın en büyük sorunlarından birisidir. Egsoz gazlarını zararlarını azaltmaj için arabaların ve diğer araçların daha az ekzos dumunı çıkarması için girişimlerde bulunmalıdır, bu tedbirlerin en başında gaz analiz cihazları ile araçların egzoz gazının ölçümlerinin sıklıkla yapılasıdır

1- Araç ekzoslarınıa katilazöter denen filtreler konulmalı ve denetlenmeli,
2- Yakıt kalitesi yükseltilmeli ve bu yetkili kuruşlar tarafından labarutuvarlarda incelenmeli,
3- Eski araçlar trafikten men edilmeli,
4- Trafikte yoğunluk gösteren yollara alternatif yol ve kavşaklar açılmalı,
5- Fosil yakıtlarına alternatif aranmalı,
6- Kırmızı ışık yeni yanmışşa araba stop edilmeli.

EGZOZ EMİSYON CİHAZLARI

KİRLİ VE KARA DUMAN : İs ve yanmamış karbon nedeniyle meydana gelen zengin karışımların sonucunda oluşur. Yakıt yanarken yeterli derecede hava bulunmayışı ve diğer nedenlerden oluşur. Bu nedenler :

Motorun fazla yüklenmesine bağlı olarak fazla yakıt gelmesi.
Egsos emisyon cihazı ;

Kısıtlı hava akımı veya tıkanmış hava filtresi.
Düzensiz yakıt püskürtülmesi veya patlama hücresine düzensiz yakıt girmesi.
Enjeksiyonun gecikmesi,yani güç püskürtme.
Enjeksiyonun başlamasıyla yakıtın ateşlemesi arasındaki sürenin kısa oluşu. Bunun neticesinde havayla yakıt iyice karışmadan ateşleme meydana gelir.
Düşük kompresyon basıncı .
Fazla yakıt püskürtme veya atomize olmadan damlama.

EGZOS EMİSYON CİHAZI

MOTORLARIN FAZLA GAZA YÜKLENMESİ : Kara duman motorun fazla yüklenmesinin tipik bir sonucudur.Gönderilen ilave yakıt havayla karışıp yanacak vakit bulamamaktadır. Egzost sübapları açıldığı zaman fazladan gelmiş olan yakıtın yanması tamamlanmadığı için duman teşekkül eder. Bu tamamen yakıt hacmiyle ilgili olup hangi yakıt kullanılırsa kullanılsın meydana gelir.

GAZ ANALİZ CİHAZI

KISITLI HAVA AKIMI : Yetersiz hava, hava filtrelerinin tıkanması,iki zamanlı motorların deliklerinin tıkanması veya egzost susturucularının tıkanması sonucunda görülür. Yanma için gerekli hava az olunca daha fazla yanar ve bir motorun duman çıkarmadan taşıyabileceği yük miktarı azalır.

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZI

YAKIT PÜSKÜRTÜLMESİ : Enjektör meme deliklerinin tıkanması veya bozulması yakıtın silindirde düzensiz olarak dağılmasına neden olur. Bu da duman yapan zengin karışımları meydana getirir. Çok yüksek enjektör basınçları veya çok düşük yakıt yoğunluğu o kadar ince bir sprey oluşturur ki bunun havanın içine yeterince karışması mümkün olmaz . Memeden uzakta bulunan hava yanma işlemine katılmaz, yakıt az havayla yanar ve duman ( siyah ) teşekkül eder. Kısmen tutuk bir enjektör iğnesi enjeksiyon zamanını değiştirir ve duman meydana getirerek çalışmayı bozar, buda yakıtla havanın kötü karışmasının bir sonucudur.


GAZ ANALİZ CİHAZLARI

GEÇ ENJEKSİYON :Yakıtın geç enjeksiyonu geç ateşlemeye sebep olabilir, bu durumda yakıt tam olarak yanmaz ve kara duman oluşur. Ateşleme çok geç olup eksik yanma olduğu takdirde  beyaz duman  (Buharlaşmış yanmamış yakıt ) meydana gelir. Motor iyi durumdaysa enjeksiyon vaktini ileri almak, beyaz dumanı yok edebilir.

GAZ AYAR CİHAZI

MAVİ DUMAN : Mavi duman yakıtla ilgili değildir. Bu fazla miktarda motor yağının ateşleme hücresine gelerek yanması sonucu oluşur. Bunun sebebi de, yağ segmanlarının aşınması, supap kayıtlarının aşınması veya turboşarj şaft keçesinin eskimesidir. Yağ seviyesinin çok yükseldiği yağ banyolu hava filtreleri de motor yağ sızdırabilir. Duman oluşturan bu sebeplerin yakıt kalitesiyle ilgisi yoktur.

EGZOS GAZ AYAR CİHAZI

BEYAZ DUMAN : Dumanda beyaz rengi,egzosta bulunan yakıt parçacıkları verir. Genel olarak beyaz duman soğuk çalışma sonucunda oluşur. Soğuk bir motor ısınana kadar beyaz egzost gazı; başlangıçta içindeki su buharının yoğunlaşması sonucu beyaz duman gözükür. Beyaz duman aşağıdaki durumlarda görünür ;

1. Motorun fazla ısınması.
2. Eksik yanma ( Genellikle geç enjeksiyona bağlı ).
3. Silindir duvarlarına yakıt spreyi çarpması,soğuması ve birikim yapması.
4. Düşük kompresyon .
5. Az uçucu yakıt.
6. Düşük seton numarası ( ateşlenmenin çok gecikmesi ).

EGZOZ DUMAN TEST

Egzoz Gaz analiz cihazları, egsoz emisyon cihazları, egzoz gaz analiz cihazları fiyatları, gaz analiz cihazı fiyatı, lpg ayar cihazları, lpg ayar makinası, egsoz gaz analiz cihazı, gaz ayar cihazı, gaz analiz cihazları, eksoz emisyon cihazları, eksoz emisyon cihazı

ADRES - TELEFON
Motorlu Sanayi Sitesi Meydanı Ahmet Bey Sokak No:10/1 Konya
Telefon : +90 332 238 78 75 (pbx)
Fax : +90 332 238 36 76

EGZOZ GAZ ANALİZ CİHAZI - EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM CİHAZI

ts 12047 egzoz emisyon, 12047 ts nasıl alınır, ts 12047 egzoz emisyon istanbul, ts 12047 egzoz emisyon ankara, ts 12047 egzoz emisyon izmir, ts 12047 egzoz emisyon adana, ts 12047 egzoz emisyon izmit, ts 12047 egzoz emisyon antalya, 12047 ts nasıl alırım, 12047 ts nasıl temin edilir, 12047 ts almak için ne yapmalı, 12047 ts alamk için ne yapılır, egzoz emisyon, egzoz emisyon değerleri, egzoz emisyon ölçümü cezası, egzoz emisyon ölçüm istasyonları, egzoz emisyon arızası, egzoz emisyon nedir, egzoz emisyon yönetmeliği, egzoz emisyon ölçümü nasıl yapılır, egzoz emisyon cezası, egzoz emisyon cihazı, egzoz emisyon cihazları 6, eksoz emisyon cihazı fiyatları, egzoz emisyon pulu, egzoz emisyon cihazları, egzoz emisyon cihazları 6, egzoz emisyon ölçüm cihazı, eksoz emisyon cihazı fiyatları, 12047 ts nasıl alınır

ts 12047 egzoz emisyon, 12047 ts nasıl alınır, ts 12047 egzoz emisyon istanbul, ts 12047 egzoz emisyon ankara, ts 12047 egzoz emisyon izmir, ts 12047 egzoz emisyon adana, ts 12047 egzoz emisyon izmit, ts 12047 egzoz emisyon antalya, 12047 ts nasıl alırım, 12047 ts nasıl temin edilir, 12047 ts almak için ne yapmalı, 12047 ts alamk için ne yapılır, egzoz emisyon, egzoz emisyon değerleri, egzoz emisyon ölçümü cezası, egzoz emisyon ölçüm istasyonları, egzoz emisyon arızası, egzoz emisyon nedir, egzoz emisyon yönetmeliği, egzoz emisyon ölçümü nasıl yapılır, egzoz emisyon cezası, egzoz emisyon cihazı, egzoz emisyon cihazları 6, eksoz emisyon cihazı fiyatları, egzoz emisyon pulu, egzoz emisyon cihazları, egzoz emisyon cihazları 6, egzoz emisyon ölçüm cihazı, eksoz emisyon cihazı fiyatları, 12047 ts nasıl alınır

ts 12047 egzoz emisyon, 12047 ts nasıl alınır, ts 12047 egzoz emisyon istanbul, ts 12047 egzoz emisyon ankara, ts 12047 egzoz emisyon izmir, ts 12047 egzoz emisyon adana, ts 12047 egzoz emisyon izmit, ts 12047 egzoz emisyon antalya, 12047 ts nasıl alırım, 12047 ts nasıl temin edilir, 12047 ts almak için ne yapmalı, 12047 ts alamk için ne yapılır, egzoz emisyon, egzoz emisyon değerleri, egzoz emisyon ölçümü cezası, egzoz emisyon ölçüm istasyonları, egzoz emisyon arızası, egzoz emisyon nedir, egzoz emisyon yönetmeliği, egzoz emisyon ölçümü nasıl yapılır, egzoz emisyon cezası, egzoz emisyon cihazı, egzoz emisyon cihazları 6, eksoz emisyon cihazı fiyatları, egzoz emisyon pulu, egzoz emisyon cihazları, egzoz emisyon cihazları 6, egzoz emisyon ölçüm cihazı, eksoz emisyon cihazı fiyatları, 12047 ts nasıl alınır

ts 12047 egzoz emisyon, 12047 ts nasıl alınır, ts 12047 egzoz emisyon istanbul, ts 12047 egzoz emisyon ankara, ts 12047 egzoz emisyon izmir, ts 12047 egzoz emisyon adana, ts 12047 egzoz emisyon izmit, ts 12047 egzoz emisyon antalya, 12047 ts nasıl alırım, 12047 ts nasıl temin edilir, 12047 ts almak için ne yapmalı, 12047 ts alamk için ne yapılır, egzoz emisyon, egzoz emisyon değerleri, egzoz emisyon ölçümü cezası, egzoz emisyon ölçüm istasyonları, egzoz emisyon arızası, egzoz emisyon nedir, egzoz emisyon yönetmeliği, egzoz emisyon ölçümü nasıl yapılır, egzoz emisyon cezası, egzoz emisyon cihazı, egzoz emisyon cihazları 6, eksoz emisyon cihazı fiyatları, egzoz emisyon pulu, egzoz emisyon cihazları, egzoz emisyon cihazları 6, egzoz emisyon ölçüm cihazı, eksoz emisyon cihazı fiyatları, 12047 ts nasıl alınır

 
FEDERAL GAZ ANALİZ CİHAZI: Home EGZOZ GAZ ANALİZ CİHAZLARI